Algemene voorwaarden

Veiligheid staat bij Fietsenwinkel Schoorl voorop. Met de veiligheidsvoorschriften proberen we je zo veel mogelijk te beschermen tegen gevaar. Lees onze algemene voorwaarden hieronder aandachtig door voordat je een van onze fietsen huurt.

Algemene voorwaarden van Mountainbike Huren Schoorl, onderdeel van Fietsenwinkel Schoorl, gevestigd te Schoorl.

Artikel 1 – Definities

Deze ‘Huurovereenkomst’ is samengesteld voor de verhuur van fiets(en) van Fietsenwinkel Schoorl (de ‘Verhuurder’) aan particulieren of bedrijven (‘Huurder’).

Artikel 2 – Identiteit van de Verhuurder

Naam ondernemer: Fietsenwinkel Schoorl

Vestigings- & bezoekadres: Laanweg 9, 1871 BH Schoorl

TelefoonnummerZie contactpagina

Bereikbaarheid: Zie openingstijden

E-mailadres: Zie contactpagina

KvK Alkmaar: 57181292

Btw-identificatienummer: NL184492087B01

IBAN nummer: NL30 RABO 0371837472

Websites:

  • fietsenwinkelschoorl.nl
  • mountainbikehurenschoorl.nl

Artikel 3 – Huurprijs

De huurprijs (de ‘Huurprijs’) op het moment van het aangaan van de Huurovereenkomst wordt hieronder gespecificeerd:

  • Mountainbike: 28 euro per dag;
  • Elektrische mountainbike: 45 euro per dag

Artikel 4 – Betaling & borg

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf tenzij anders is overeengekomen. De Huurder betaald de Verhuurder contant of met pin.

Borg: De Huurder dient vooraf aan de Huurperiode een rijbewijs of paspoort of identiteitskaart of autosleutel in bewaring te geven aan de Verhuurder.

Artikel 5 – Huurperiode

5.1 De Huurperiode is de periode tussen het begin van de huur en het terugbrengen van de gehuurde fiets(en) zoals gespecificeerd in de Huurovereenkomst (de ‘Huurperiode’).

5.2 Het vervroegd terugbrengen van de gehuurde fiets(en) beëindigt de Huurovereenkomst en geeft de Huurder geen enkel recht op korting op de voor de Huurperiode betaalde huur.

5.3 De fiets(en) moet/moeten worden teruggebracht naar de Verhuurder voor het einde van de Huurperiode, welke wordt vermeld in de Huurovereenkomst.

5.4 Indien en wanneer de Huurperiode afloopt zonder dat de fiets(en) zijn teruggebracht bij de Verhuurder, wordt de Huurperiode verlengt tot de fiets(en) is/zijn teruggebracht bij de Verhuurder tegen de in artikel 3 vermelde tarieven.

Artikel 6 – Gebruik

6.1 De fiets(en) mag/mogen alleen op een normale en passende manier worden gebruikt door de Huurder. De fiets(en) moet(en) compleet en in dezelfde staat worden teruggebracht als waarin de Huurder ze heeft ontvangen.

6.2 De Huurder dient de fiets(en) zorgvuldig en op gepaste wijze te gebruiken. Verder is de Huurder verplicht om alle nodige stappen en voorzorgsmaatregelen te treffen om de fiets(en) te beschermen tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Artikel 7 – Schade, verlies en diefstal

7.1 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan en diefstal en verlies van de fiets(en) of onderdelen behorende tot de fiets en bijbehorende apparatuur waaronder, maar niet beperkt tot kettingen, sloten en sleutels, tot een bedrag vastgesteld door de Verhuurder in de Huurovereenkomst.

7.2 De fiets(en) is/zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid en schade.

7.3 De kosten voor (een) verloren sleutel(s) bedragen € 25,- per sleutel.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de fiets(en) door de Huurder.

Artikel 9 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.